0799 722 222 | contact@ci.ro | Harta

Termeni și condiții

Condiții generale pentru utilizarea sitului

Mecha Tech și-a deschis site-ul www.ci.ro pentru a-și informa personal toți clienții. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea condițiilor generale de acces și utilizare detaliate mai jos („Condiții generale”) precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesați situl și când îl parcugeți și utilizați, dumneavoastră acceptați implicit și necondiționat Condițiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea s-o aveți cu Mecha Tech SRL, cu toți membrii rețelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceștia.

Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturi de autor și/sau Drepturi asupra Desenelor și Produselor Industriale

Mecha Tech se consideră a fi autorul sitului de față. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele animate sonore sau nu, precum și toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Mecha Tech sau a unor terți care au autorizat Mecha Tech să le utilizeze.

Mecha Tech nu se obligă să anunțe în prealabil mișcări sau schimbări de conținut și nu garantează pentru corectitudinea datelor prezente pe www.ci.ro

Tipurile de produse prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe, precum și la protecția desenelor și modelelor industriale.

Reproducerile, pe hartie sau digitale, ale site-ului sus menționat și ale produselor descrise sunt autorizate cu condiția ca acestea să fie destinate unei folosințe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispozițiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepția dispozitiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parțială sau integrală a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări care îl compun, fără să se fi obținut în prealabil autorizația de la SC Mecha Tech SRL, este strict interzisă și constituie infracțiunea de contrafacere, care se pedepsește conform legislației în vigoare.

Drepturi de marcă

Numele, logo-ul, sunt marcă înregistrată de către SC Mecha Tech SRL.

Alte mărci sunt de asemenea menționate; ele sunt teoretic identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folosite, fie cu autorizația titularului sau a unor companii deja autorizate de titular, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii propuse către clienți.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obținut în prealabil autorizație de la Mecha Tech SRL sau de la titularii respectivi constituie infracțiunea de contrafacere care se pedepsește conform legilor în vigoare.

Informații despre produse și servicii

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse și servicii Mecha Tech distribuite în Romania.

Mecha Tech își rezervă dreptul de a modifica informațiile ce figureaza în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele modelelor prezentate și prețuri, în orice moment, fără preaviz, ținând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea Mecha Tech, a membrilor rețelei sale sau a angajaților săi.

Rețeaua noastră este la dispoziția dumneavoastră pentru orice informație, în special referitoare la tarife, la disponibilitatea produselor prezentate precum și la cele mai recente evoluții ale acestora.

Rețeaua comercială

Rețeaua comercială Mecha Tech în Romania este la dispoziția dumneavoastră pentru a vă comunica informațiile suplimentare pe care ați putea dori să le cunoașteți cu privire la fiecare dintre produsele și serviciile prezentate pe site.

Vă mulțumim pentru consultarea distribuitorilor în acest scop.

Firește, distribuitorii, în calitate de comercianți independenți, acționând în numele lor propriu și pe socoteala lor, rămân responsabili pentru informațiile de orice natură pe care le introduc pe site.

Hyperlink-uri

Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.ci.ro necesită o autorizație prealabilă în scris de la Mecha Tech SRL. Dacă doriți să plasați un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare sa contactați responsabilul site-ului. CI.ro nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziție a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.ci.ro și nu este responsabil, în nici un fel, privind conținutul, produsele, serviciile, etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

Limitarea responsabilității

Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, Mecha Tech, filialele sale și nici membrii rețelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi facuți responsabili pentru daune directe sau indirecte și în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conținutul site-ului este prezentat fără nici o garanție, de nici o natură.

Informațiile asupra produselor, caracteristicilor și prețurilor acestora corespund unei definiții la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ și deci nu sunt și nu trebuie sa fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor și serviciilor oferite de Mecha Tech, de filialele sale sau de membrii rețelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.

Accesul la produsele și serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricții. Trebuie deci să vă asigurați că legea țării de unde se stabilește conectarea vă autorizează să ne accesați site-ul.

Drept aplicabil

Prezentele Condiții Generale se supun dreptului intern român. Limba Condițiilor Generale este limba română. În caz de litigiu, numai instanțele romanești vor fi considerate competente.

Actualizarea condițiilor generale

Mecha Tech îsi rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment accesul la site precum și Condițiile Generale. Aceste modificări și actualizări se impun utilizatorului care trebuie prin urmare să se raporteze în mod regulat la aceasta rubrică pentru a verifica Condițiile Generale în vigoare.