0799 722 222 | contact@ci.ro | Harta

Confidențialitate

Informații despre utilizarea datelor dumnevoastră personale

În calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.ci.ro , Mecha Tech srl, se angajează să păstreze caracterul confidențial al informației furnizate de către dumneavoastră la accesarea și completarea formularului electronic de contact sau al contului de utilizator prin formularul de înregistrare.

Mecha Tech utilizeaza metode și tehnici de securitate, dar și politici interne și proceduri de lucru aplicabile salariaților, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate și asigură persoanele care transmit date cu caracter personal că acestea nu vor fi dezvaluite unor terțe părți decât în condițiile legii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, vă informăm că beneficiați de dreptul de acces, opoziție și intervenție în orice moment asupra datelor personale înscrise în formularul de candidatură.

Mecha Tech își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului www.ci.ro, precum și Politica de confidențialitate fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

  • Date personale și alte date

Puteti consulta acest site fără să vă dezvaluiți identitatea sau să dați cea mai mica informație în ceea ce vă privește.

Informațiile pe care ni le veți comunica vor fi considerate ca neconfidențiale și vor putea fi utilizate și difuzate de către Mecha Tech, filialele noastre și membrii rețelei noastre comerciale în mod liber, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, precum și a dispozițiilor privind secretul bancar.

  • Date personale

Preocupându-se în mod special de transparență și protecția drepturilor dumneavoastră, Mecha Tech nu-și va procura informații care să permită unor terți să vă identifice personal, exceptând situația în care dumneavoastră înșivă ni le comunicați prin completarea și trimiterea formularelor figurând pe site.

Nici o exploatare comercială, fie ea parțială, a datelor primite nu va putea fi efectuată fără acordul prealabil în scris al Mecha Tech, al filialelor noastre sau al membrilor rețelei noastre comerciale, în funcție de circumstanțe.

Aceste informații sunt confidențiale și păstrate de catre Mecha Tech, filialele noastre și membrii rețelei noastre comerciale.

  • Date cu un caracter non-personal

Informațiile cu un caracter non-personal pe care ni le comunicați și care se referă la preferințele dumneavoastră, interesele principale și pasiunile dumneavoastră sunt utilizate pentru a crea și a vă propune produse și servicii adaptate gusturilor dumneavoastră.

Este posibil să obținem informații în mod automat, dar care nu pot fi în nici un caz asociate vreunei persoane. Aceste informații se referă la tipul de browser pe care îl utilizați, la platforma computerului dumneavoastră și la numele domeniului prin care aveți acces la site-ul nostru.

  • „Cookies”

Chiar de la vizita dumneavoastră pe site-ul nostru putem insera un cookie în computerul dumneavoastră. Un cookie este un mic bloc de date trimis browser-ului dumneavoastră de catre un server web și stocat pe hard-ul computerului dumneavoastră. Acest cookie nu ne permite să vă identificăm personal. De o manieră generală, ne permite să înregistrăm informații referitoare la navigația computerului dumneavoastră pe site-ul nostru (paginile pe care le-ați consultat, data și ora consultării, etc) pe care le vom putea citi odată cu vizitele dumneavoastră ulterioare.

Puteți, firește, să vă opuneți inserării de cookies setându-vă browser-ul în felul următor:

Dacă navigați pe Internet cu Internet Explorer 3, 4 sau 5 (Microsoft): accesați „afișaj”, „opțiuni avansate”. Printre diversele opțiuni pe care le puteți activa, a patra este intitulată „avertizează înainte de a accepta cookies” și, numai pe Internet Explorer 4, a cincea este intitulată „refuzați cookies întotdeauna.”

Dacă navigați pe Internet cu Navigator Gold 4 (Netscape): accesați „opțiuni”, „preferințe de retea”, „protocoale” Printre diferitele opțiuni pe care le puteți activa, prima este intitulată „avertizează înainte de a accepta un cookie”. Veți fi atunci avertizat(ă) chiar de la sosirea unui cookie și veti putea să vă opuneți inserării sale prin setarea browserului dumneavoastră.

Puteți, deasemenea, suprima cookies în orice moment și în mod individual fiind asistat de manualul de utilizare al computerului dumneavoastră.

Prin acceptarea prezentului document declar ca îmi exprim consimtământul, în mod expres și neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, precum și orice alte informații furnizate de mine, cuprinse în acest document, să intre în baza de date Mecha Tech, a împuterniciților și/sau reprezentanților acestora, pentru a fi prelucrate și utilizate de acestea în orice activități și scopuri legate de marketing (inclusiv primirea de apeluri în acțiuni de marketing direct, de promovare a noilor oferte, produse și servicii) în conformitate cu legislația în vigoare – Legea 677/2001.

Datele personale vor putea fi folosite în relațiile comerciale și transferate catre un alt stat, fără a fi facute publice, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.